«powrótXXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku

W hotelu Crowne Plaza w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa XXVII edycji ogólnopolskiego konkursu Rolnik - Farmer Roku. W gali uczestniczyli: Jan Krzysztof Ardanowski - Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Jerzy Chróścikowski- Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi, patroni konkursu Pani Małgorzata Gośniowska - Kola- dyrektor generalny krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa, Marek Adamski, rektor uniwersytetu technologiczno- przyrodniczego, a także parlamentarzyści i szefowie instytucji rolnych. W XXVII edycji o tytuł Rolnik - Farmer Roku ubiegało się 287 kandydatów, kapituła zakwalifikowała do finału 25 rolników a ośmiu z nich otrzymało tytuł Rolnik - Farmer Roku w różnych kategoriach. Laureaci konkursu otrzymali statuetkę "Złote jabłko" - symbol konkursu, list gratulacyjny od Prezydenta RP oraz pamiątkowe grawertony od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs Rolnik - Farmer roku ma na celu promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości i inicjatywie potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i nowych realiów, w ramach wspólnej polityki rolnej. Małgorzata Gośniowska-Kola w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy oraz własnym złożyła gratulacje finalistom i laureatom konkursu. Odczytała list Ministra Grzegorza Pudy, wystosowany z okazji tej uroczystości. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że KOWR realizuje politykę rolną przyjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jednym z jej priorytetów jest wzmocnienie rodzinnych gospodarstw rolnych. Poinformowała też, że wielkim zwolennikiem gospodarstw rodzinnych jest minister Grzegorz Puda. Dyrektor Generalna KOWR podkreśliła, że Ogólnopolski Konkurs Rolnik – Farmer Roku jest jej szczególnie bliski.

Laureaci XXVII edycji w poszczególnych kategoriach:

1. Przedsiębiorstwa rolnicze: Paweł Baraniak – Stadnina Koni Pępowo (Gogolewo, woj. wielkopolskie).

2. Działy specjalne produkcji rolnej: Jolanta i Janusz Broda,

3. Gospodarstwa rodzinne o alternatywnych źródłach dochodu: Agnieszka i Krzysztof Cieślikowie

4. Gospodarstwa rodzinne – produkcja wielokierunkowa: Anna i Marcin Dunaj

5. Gospodarstwa rodzinne – hodowla bydła: Maria i Roman Kaczmarkowie

6. Gospodarstwa rodzinne – hodowla trzody chlewnej: Agnieszka i Mateusz Kuleccy

7. Gospodarstwa rodzinne – produkcja roślinna: Gabriela i Krzysztof Stachowicze

8. Ogrodnictwo i szkółkarstwo: Anna i Ryszard Nowakowscy

Laureatem w kategorii przedsiębiorstwa rolnicze została Stadnina Koni Pępowo, nad którą nadzór właścicielski sprawuje KOWR. Spółka została zgłoszona do konkursu przez Centralę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU", natomiast partnerem – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

(DD)

Copyright © motywmedia.pl Wszystkie prawa zastrzeżone