«powrótStartuje 5. edycja kampanii społecznej „Servier - Wyłącz Raka"

Dnia 26 października 2023 r. firma Servier Polska rozpoczyna kolejną, piątą już edycję kampanii społecznej „Servier - Wyłącz Raka". Tegoroczna odsłona kampanii będzie poświęcona promocji profilaktyki przeciwnowotworowej i zwiększeniu świadomości społecznej na temat raka żołądka. Badanie świadomości Polaków na temat tej choroby pokazuje, że wiedza w tym zakresie jest w naszym społeczeństwie znikoma.

Według statystyk rak żołądka jest piątym w kolejności, najczęściej diagnozowanym rodzajem raka na świecie i trzecim pod względem przyczyn zgonów z powodu nowotworu złośliwegoi. Mimo to nadal istotnym wyzwaniem pozostaje niski poziom wiedzy społeczeństwa na temat choroby, jej przyczyn oraz objawów.

Poprzez kolejną edycję kampanii społecznej „Servier - Wyłącz Raka" organizatorzy chcą zwiększyć świadomość na temat mało popularnej i często bagatelizowanej bakterii, którą zakażone jest około 90 proc. naszego społeczeństwa. – Helicobacter pylori, bo o niej mowa, jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju raka żołądka. Chcemy edukować jakich objawów nie można bagatelizować. Pragniemy również zachęcić osoby zmagające się z objawami dyspeptycznymi, czyli dolegliwościami obejmującymi ból lub dyskomfort w nadbrzuszu środkowym, do przeprowadzenia testów na obecność Helicobacter pylori i konsultacji lekarskich. Naszym celem jest także dotarcie do środowisk lekarskich, aby zakomunikować im najnowsze wytyczne dotyczące postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku raka żołądka. Przed nami mnóstwo pracy u podstaw, ale celem jest ludzkie zdrowie i życie, a to nieprzerwanie napędza nas do działania – mówi Ewa Ciepałowicz, Kierownik ds. CSR i Komunikacji Wewnętrznej Servier Polska, przedstawiciel organizatora kampanii.

„Antybohaterka" kampanii
Według badania świadomości Polaków przeprowadzonego przez firmę K+ Research na zlecenie Servier Polska zaledwie 1 proc. respondentów wskazało Helicobacter pylori jako potencjalną przyczynę raka żołądka. Stąd pomysł, aby uczynić z niej antybohaterkę tegorocznej kampanii „Servier - Wyłącz raka". I to właśnie na niej oparty został główny koncept kreatywny.

Rak w wielu kręgach wciąż pozostaje tematem tabu. Chcemy jednak przekonać społeczeństwo, że o ważnych tematach można mówić bez strachu. Dlatego w naszej kampanii zdecydowaliśmy się zaprezentować fikcyjną postać Helicobacter pylori, w której rolę wcieli się brzuchomówca Piotr Boruta. W ten sposób chcemy sprawić, że odbiorcy kampanii oswoją się z bakterią i dowiedzą się, co może ona zrobić, jeśli nie wyeliminujemy jej z naszego organizmu. Chcemy działać możliwie szeroko i uświadamiać cały kraj, dlatego do akcji zaangażujemy również ekspertów medycznych, influencerów, znanego rysownika oraz wykorzystamy nowe formaty komunikacji, takie jak komiks czy video. Jesteśmy przekonani, że połączenie wiedzy merytorycznej z przystępnym i lekkim przekazem przełoży się na szeroką i głośną dyskusję, a w konsekwencji większą świadomość – podkreśla Ewa Ciepałowicz z Servier Polska.

Grupa 45+ głównym targetem akcji

Szeroko zakrojona kampania zakłada działania w mediach tradycyjnych (prasa, online, radio) oraz digitalowych. W ten sposób Servier Polska chce dotrzeć do odbiorców, którzy są najbardziej narażeni na zachorowanie na raka żołądka, czyli osób po 45. roku życia.

Tegoroczna kampania „Servier - Wyłącz Raka" rozpocznie się od konferencji prasowej, zaplanowanej na 26 października br. w Warszawie. Podczas wydarzenia organizatorzy przedstawią wyniki badań świadomości Polaków na temat raka żołądka, najnowsze wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne oraz kluczowe informacje dotyczące epidemiologii, objawów, czynników ryzyka i profilaktyki. W konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele środowiska naukowego: prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła (Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii), prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska (Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii), prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka (Konsultant Wojewódzka w dziedzinie onkologii klinicznej) oraz Iga Rawicka (Prezes Fundacji EuropaColon Polska), a gościem specjalnym będzie antybohaterka kampanii Helicobacter pylori.

Tegorocznej kampanii społecznej „Servier – Wyłącz Raka" merytorycznego wsparcia udzielili: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. Z kolei za jej koordynację odpowiada K+Group, a realizacyjnie wszystkie spółki z Grupy tj. K+PR, K+Research, K+Digital, K+Creative.

Kampania rusza pod koniec października i potrwa do stycznia 2024 roku. Inicjatywa została objęta patronatem przez: Fundację EuropaColon Polska, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, Fundację Onkologiczną Rakiety, Fundację MYPacjenci, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundację Onkologiczna ALIVIA.

***

O kampanii „Servier – wyłącz raka"
Dotychczas odbyły się już 4 edycje programu, podczas których firma Servier koncentrowała się na profilaktyce raka jelita grubego. Wówczas na badania kolonoskopii zostało skierowanych ponad 1 300 pacjentów, a kampania dotarła do ponad 2 mln odbiorców. Każdą edycję wspiera strona www.wylaczraka.pl, na której publikowane są najnowsze doniesienia naukowe, materiały edukacyjne i wydarzenia związane z przebiegiem kampanii.

O Servier Polska
Firma Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Założona, aby służyć zdrowiu, pragnie także wywierać znaczący wpływ społeczny, zarówno dla dobra pacjentów, jak i na rzecz zrównoważonego rozwoju świata. Dzięki wyjątkowej strukturze właścicielskiej firma może w pełni poświęcić się swojej misji w oparciu o długofalową wizję: współtworzenie postępu w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów. Ta misja inspiruje 21,4 tys. pracowników Grupy do codziennego wysiłku w celu jej realizacji.

Będąc światowym liderem w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego, wyspecjalizowanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii poprzez skupienie się na trudnych w leczeniu nowotworach, w obszarach o niezaspokojonych potrzebach medycznych. Z tego względu Grupa przeznacza ponad połowę środków z budżetu badawczo-rozwojowego na rozwój leków onkologicznych.

Przyszłymi obszarami rozwoju będą także neurologia i choroby immunozapalne. W tych obszarach firma Servier koncentruje się na ograniczonej liczbie schorzeń, w przypadku których dokładne profilowanie pacjentów umożliwia stosowanie ukierunkowanych strategii terapeutycznych w ramach medycyny precyzyjnej.

Firma Servier z siedzibą we Francji jest także szeroko obecna na świecie, w ponad 150 krajach, w Polsce od ponad 30 lat. Dziś firma Servier Polsce zatrudnia 600 pracowników, z czego 250 w warszawskiej fabryce. Firma Servier prowadząc swoją działalność w Polsce, wspiera działalność naukowo-badawczą oraz rozwój lokalnej, nowoczesnej produkcji leków. Blisko 100% opakowań leków firmy Servier przeznaczonych na polski rynek produkowanych jest w warszawskim Zakładzie Produkcyjnym Servier-Anpharm, są to głównie leki stosowane w kardiologii, cukrzycy i psychiatrii. Natomiast poprzez działalność edukacyjną wspiera ważne z punktu widzenia ochrony zdrowia cele społeczne. Od ponad dwóch dekad firma Servier regularnie prowadzi bezpłatne programy profilaktyczno-edukacyje w obszarach kardiologii, onkologii i depresji o zasięgu ogólnopolskim. Organizując trzy ogólnopolskie kampanie społeczne: Servier dla Serca, Servier - Wyłącz Raka i Forum Przeciw Depresji forma Servier jest aktywnie zaangażowana w zdrowotną edukację polskiego społeczeństwa i promocję profilaktyki.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Servier Polska: www.servier.pl oraz naszych profilach w mediach społecznościowych: Linkedin i Facebook

źródło: materialy prasowe

 

Copyright © motywmedia.pl Wszystkie prawa zastrzeżone